NEWConnective

Your Most Meaningful Student Community

Connective is een oproep om zelf actief te worden
Met een tikje op je scherm ben je verbonden met vrienden, familie of vreemden. Maar hoe gaat het verder als je eenmaal connected bent? Hoe en waarover ga je in gesprek, welke onderwerpen boeien je, welke ervaringen wissel je uit? Hoe vrij kun je blijven? Hoe diep wil je gaan? Waarom knoop je nieuwe verbindingen aan? Bij NEWConnective ontdek je het verschil tussen being connected en being connective. Samen eten, luisteren naar een talk of muziek, of zelf iets organiseren rond een thema wat je raakt.

Missie
NEWConnective biedt studenten een open, uitdagende en betrokken ruimte voor verbinding waar zij vragen omtrent hun persoonlijke ontwikkeling en overtuigingen kunnen uitwisselen en hun gedachten en ervaringen delen met andere studenten.

Founding Partners
NEWConnective is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), gericht op duurzame samenwerking met tal van andere partners in de stad.

Vanuit de PKA participeert Riekje van Osnabrugge in NEWConnective

Website NEWConnective

E: info@newconnective.nl